Annuaire du corps professoral

  • Partager cette page
  • f
  • t
  • i
  • g
  • v
  • m

DELI-GRAY Zsuzsa

e.mail : zsuzsa.deli-gray@essca.fr

FORMATION / EDUCATION

Habilitation à diriger des recherches
HEC Paris – Université Szechenyi Istvan – Hongrie
Doctorat en Management / PhD in Management
HEC Paris – Université des Sciences Économiques et d’Administration Publique, Budapest, Hongrie
DEA en Affaires Internationales (économiste) / Master in International Business (economist)
Université Kossuth Lajos, Debrecen, Hongrie

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT / RESEARCH AND TEACHING INTERESTS

Thèmes de recherche / Research interests

Logistique internationale / International logistics
Marketing international / International marketing

Cours enseignés / Teaching interests

International marketing
Strategic logistics management
Retail marketing

PUBLICATIONS / PUBLICATIONS

Articles dans des revues académiques / Papers published in refereed journals

DELI-GRAY Z., PINTO MP, Mc CLAUGHLIN, SZILAS RF (2016) Perception of young children of the ideal shopping experience, International Journal of Retail & Distribution Management (CNRS 3), Vol. 44 Iss: 10, pp.996 – 1012.
DELI-GRAY Z., ÁRVA, L. (2016), Appearance and Existence of Postmodernity in Tourism – The Case of Hungary, International Journal of Business Insights and Transition, Vol. 9., Iss: 1. Special Issue. pp 8-13.
DELI-GRAY Z; MATURA T; ARVA L. (2014) Children Entertainment in Retail Stores, International Journal of Retail and Distribution Management (CNRS 3).
DELI-GRAY Z., ARVA L. and MATURA T. (2013), Polarization of the society: a possible outcome of the economic crisis? Hungarian citizens’ purchase of food and household items in retail stores in the present economic crisis. International Journal of Retail and Distribution Management (CNRS 3, FNEGE 3), Vol 41, N° 4. pp.274 – 288.
DELI-GRAY Z. and ARVA L. (2012), An explanatory study on the psychographic determinants of the fashion buying decisions in Hungary, International Journal of Business Insights and Transformation, Vol. 5, N° 3, pp. 24-30.
DELI-GRAY Z. (2012), The role of global brand familiarity, trust and liking in predicting global brand purchase intent: a Hungarian-American comparison, International Journal of Business and Emerging Markets, Vol. 4, N°1, pp 4-27.
HAEFNER J., DELI-GRAY Z. and ROSENBLOOM, A. (2011), The Importance of brand liking and brand trust in consumer decision making: insights from Bulgarian and Hungarian consumers during the global economic crisis, Managing Global Transitions: International Research Journal, Vol. 9, N° 3, pp. 249-273.
DELI-GRAY Z., GILLPATRICK T., MARUSIC M., PANTELIC D. and KURUVILLA S.J. (2011), Hedonic and functional shopping values and everyday product purchases: findings from the Indian study, International Journal of Business Insights and Transformation, Vol. 4, N°1, pp. 65-70.
DELI-GRAY Z. (2007), Hedonisztikus vásárlás Magyarországon. (Hedonistic buying in Hungary), Marketing & Menedzsment, The Hungarian Journal of Marketing & Management, N°2, pp. 42-50.
DELI-GRAY Z. (2007), Hedonisztikus és racionális vásárlók Magyarországon. (Hedonistic and rational buyers in Hungary), Marketing & Menedzsment, The Hungarian Journal of Marketing & Management, N°3, pp. 22-29.
DELI ZS. (2004), Hungary’s Positions in Benchmarks Prepared on the Basis of R+D Activities. Periodica Polytechnica. Social and Management Sciences. 2004. 12/2.
TÖRÖK Á. – DELI ZS. (2004), A magyar export nem vámjellegű versenyképességi korlátai. (Non Tariff Barriers of the Hungarian Exports) Közgazdasági Szemle. LI. évf. július-augusztus
DELI ZS. (2004), A K+F tevékenység nemzetközi rangsorai. (The Scoreboards of R&D Activities in an International Context) Fejlesztés és Finanszírozás. 2004/2.
DELI ZS. (2004), The Scoreboards of R&D Activities in an International Context. Development and Finance. 2004/2.
DELI ZS. (2001), A piacszegmentáció stratégiai szerepe. (The strategic role of market segmentation.)Marketing & menedzsment XXXI. 2001/5. pp. 33-37.
DELI ZS. (2000), A magyar lakosság szegmentálása az egyének Euróval kapcsolatban kialakított véleménye alapján. (Segmenting the Hungarian population according to their opinion on the Euro.) Marketing & menedzsment. XXXIV. 2000/1. pp. 45-50.
DELI ZS. (1999), Az euró hatása a kereskedőkre és a termelőkre. (ed.) (The effect of the Euro on the traders and producers.) Nemzetközi marketing, 1999/12. pp. 3-11.

Ouvrages ou chapitres d’ouvrages / Books or chapters in books

DELI-GRAY Z. and ARVA L. (2010), Cases in Tourism Marketing, Editions Müegyetemi kiado, Budapest, 227 p.
DELI-GRAY Z. et ÁRVA L. (ed.) [2010], Turizmusmarketing esettanulmányok (Etudes de cas en tourisme), Akadémiai Kiadó, Budapest, 232 p. Version anglaise en cours de parution.
DELI-GRAY Z. (2008), International Marketing, BME University Publishers, 182 p.
DELI ZS. (2006), Az innováció értékelése nemzetközi összehasonlításban. (Evaluating Innovation in an International Context) In: ed. Vágási M. – Piskóti I. – Buzás N.: Innovációmarketing. Akadémiai Kiadó
DELI ZS . (2005), Nemzetközi marketing. (International marketing). Műegyetemi Kiadó. Budapest
DELI ZS. (2004), A magyar lakosság Euróval kapcsolatos ismeretei és véleménye. (The knowledge and opinion of the Hungarian population about the Euro) In ed. Veress J.:A transzformáció végén. Stúdium Kiadó
DELI ZS. (2001), Nemzetközi piacszegmentáció és célpiacképzés. (International market segmentation and targeting.) In.: Tóth, T.: Nemzetközi marketing. Euromarketing. BKÁE
DELI ZS. (200), Piacszegmentálás az euró ismertségének példáján. (Market segmentation on the basis of the awareness of the concept „Euro”.) In.: Józsa, L.: Marketingstratégia. Műszaki Könyvkiadó
DELI ZS. (2000), Rynart Transport, I. rész. Magyarországi kezdetek. (Rynart Transport, Part I. The Hungarian start.) In.ed. Szegedi Z.: Vállalati esettanulmányok 3. Aula Kiadó
DELI ZS. (2000), Café Magnolia. In.ed. Szegedi, Z.: Vállalati esettanulmányok 3. Aula Kiadó
TÓTH T . – DELI ZS. (1999), Nemzetközi piacszegmentáció a fogyasztási cikkek piacán. (International market segmentation of the consumer goods’ market.) In.ed. Eszes, I. – Szabóné Streit, M. – Szántó, Sz. – Veres, Z.: Globális marketing. Műszaki Könyvkiadó

Rapports de recherche / d’études / Research reports

Participation / contribution

DELI-GRAY Z. (2013), Agility Logistics, in BRUSSET X. (coord.), Cas en Distribution, EMS, pp. 14-25.
DELI-GRAY Z. (2006), A Lisszaboni program megvalósulásának kritikai áttekintése az EU értékelései és véleményei alapján (Critical analysis of the realisation of the Lisbon Strategy – on the basis of the opinion and assessment of the European Union), Tanulmány, A kettős felzárkózás gazdaságpolitikai eszközei” című NKFP projekthez.

Cahiers de recherche / Working papers

DELI ZS. – BERNSCHÜTZ M. (2006), A magyar vállalatok exporttevékenysége. (The Exporting Activities of Hungarian Firms). Tanulmány a „Versenyben a világgal 2004-2006. Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból” című kutatás keretében. Versenyképességi Kutató Központ. Vállalatgazdaságtan Intézet. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest
TÖRÖK Á. –DELI ZS (2003), „A történelem vége?” – a magyar ipari export nem-vámjellegű versenyképességi akadályai 2003-ban. („The End of the History?” Non tariff barriers experienced by Hungarian firms abroad in 2003.) Tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Terv Versenyképességi Munkacsoportja felkérésére. Budapest
DELI ZS. (2003), K+F tevékenység alapján készített ország-rangsorok elemzése. (Analysis of Scroeboards of R&D Activities in an International Context.) Tanulmány „A K+F versenyképesség nemzetközi összehasonlító elemzése” című NKFP projekthez. Budapest
DELI ZS. (2003), A digitális földfelszíni televíziós műsorszórás (DVB-T) Franciaországban. (Digital Terrestrial Broadcasting in France.) Tanulmány „A digitális földfelszíni televíziós műsorszórás piacának fejlődése Európában” szakértői tanulmány elkészítéséhez, amely az Antel Invest Kft. megbízásából készült. BKÁE, Médiagazdaságtani és Telekommunikációs Tanszék, Budapest

Actes de colloques / Conference proceedings

ROSENBLOOM A., DELI-GRAY Z. and HAEFNER J. (2009), Trusting Global Brands. An Alternative Model that Predicts Brand Purchase Intent. EIRASS Conference on Recent Advances in Retailing and Services Science, 6-9 July 2009, Niagara Falls, Canada.
DELI-GRAY Z., GILLPATRICK T., MARUSIC T. et PANTELIC D. (2008), The Consumer of the 21st Century: Incorporating Hedonic Feelings into the Purchase Decision. – The Results of a Cross Cultural Empirical Research, 2008 Global Marketing Conference, March 20-23, Jiao Tong University, Shangai, China.
DELI-GRAY Z. (2007), Rendhagyó marketing: az ESSCA Magyarország Alapítvány bemutatása (Unususal marketing: the presentation of ESSCA Hungary), Erdei Ferenc IV, Konferencia. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, 2007
DELI-GRAY Z., GILLPATRICK T., MARUSIC M. and PANRTELIC D. (2007), An Exploratory Analysis of the Hedonicand Functional Content of Products’ Purchases, Academy of Marketing Annual Conference, Kingston Business School, 3-6 july 2007, Egham, U.K.
DELI-GRAY Z. (2007), Hedonizmus a mindennapokban. (Hedonism in everyday life activities), National Magyar Marketing Association Conference, 17. Országos Marketing Konferencia, Balatonalmádi, 2007.
DELI ZS. – TÖRÖK Á. (2005), How do the changes in the economic environment influence the companies’ international activities? Marketing Paradigms for Emerging Economies. Indian Institute of Management, Ahmedabad, India
DELI ZS. (2004), Vállalatok gazdasági környezetének átalakulása és hatásai a versenyképességre. (Changes in the economic environment and their effects on competitiveness.) A marketing szerepe a vállalatok versenyképességében. Magyar Marketing Szövetség, Budapest
DELI ZS. (2003), Az e-kereskedelem szerepe a vállalkozások sikerében. (The role of e-commerce in the success of small and medium size enterprises) Kis és középvállalkozások az Európai Unió küszöbén. A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kar. Győr
DELI ZS. – JÓZSA L . (2003), E-commerce and the Hungarian population. Társszerző: Józsa László. 10th Recent Advances in Retailing and Services Science Conference, Portland, Oregon
DELI ZS. (2002), A magyarországi Euró-kommunikáció feltételei. (The preconditions of the Hungarian Euro-communication.) Magyar Marketing Műhelyek VIII. Konferenciája. Keszthely
DELI ZS. (2002), Informing the Central East European Region’s Population about the Importance and Usage of the Euro. 2. medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2002., Bratislava
DELI ZS. (2001), A magyar vállalatok tárgyalási és viselkedési szokásainak átértékelése az EU csatlakozás küszöbén. (The revision of the negotiation habits and the behaviour of the Hungarian managers before the joining of the European Union.) Magyar Marketing Szövetség, 11. Marketing Konferencia. Hévíz
DELI ZS. (2001), Az állampolgárok gazdasági és monetáris uniós csatlakozással kapcsolatos véleménye. (The opinion of the citizens on the joining of the Economic and Monetary Union.) Világgazdasági és külgazdasági kihívások a XXI. század küszöbén. BKÁE, Budapest, 2001.
DELI ZS. (2001), A piacszegmentáció stratégiai szerepe. (The strategic role of market segmentation.) Magyar Marketing Műhelyek VII. Konferenciája. Keszthely
DELI ZS. (2001), A magyar lakosság és az euró. (The Hungarian population and the Euro.) Kihívások az Európai csatlakozás küszöbén, különös tekintettel a területfejlesztési, közlekedési és infrastrukturális problémákra. Szegedi Tudományegyetem, Szeged
DELI ZS . (2000), Integrált szemléletmód a piacszegmentációban. (Integrated market segmentation.)
MOK, Veszprém
DELI ZS. (2000), The role of exisiting distribution channels in the process of international market segmentation.ELA Doctorate Workshop, Monchy St. Eloi
DELI ZS. (2000), International Market Segmentation Process of Companies in Countries under Transition. The Third IRW, KIMEP, Almaty, Kazahsztán, 2000.
DELI ZS. (1999), How to segment the Hungarian population according to their opinion about the Euro.CEMS Academic Conference, Barcelona
DELI ZS. (1999), A New Model of International Market Segmentation. International Conference of PhD. Students, Miskolc
DELI ZS. (1999), Euró – magyar és német szemmel nézve. (Euro – from the perspective of the Hungarian and German population.) MOK, Budapest

Matériel pédagogique / Pedagogical material

DELI-GRAY Z., ARVA L., (2013), Hungarian Seniors – A New Promising Target?
DELI ZS. (2005), Nemzetközi marketing. (International marketing). Műegyetemi Kiadó. Budapest

ACTIVITES SCIENTIFIQUES / PROFESSIONAL SERVICES

Affiliations professionnelles / Professional affiliations

Membre de la Présidence de l’Association Hongroise de Marketing
Membre de la Présidence de l’Association Hongroise de Modélisation Économique
Membre de l’Association des Économistes Hongrois

Comité éditorial / Editorial board

Membre de Comité éditorial de SZIGMA (Modélisation Économique)

Jury de thèse / PhD dissertation committee

Membre du Jury, le 12 avril 2006 – Dr Balázs Borsi, Université des Sciences Techniques et Économiques de Budapest
Membre du Jury, le 9 janvier 2006 – Dr. Attila Török, Université des Sciences Techniques et Économiques de Budapest
Membre du Jury. le 18 novembre 2004 – Dr. Magdolna Daruka, Université des Sciences Techniques et Économiques de Budapest

PARCOURS PROFESSIONNEL / EMPLOYMENT

Expérience dans l’enseignement supérieur / Academic experience

ESSCA
Directeur du Programme BIMS / CEEBS / Director of Programme BIMS / CEEBS (> 2006)
Professeur de Marketing et Logistique / Professor of Marketing and Logistics (> 2006)
UNIVERSITÉ, SZÉCHENYI ISTVÁN, GYŐR
Professeur de marketing / Professor of marketing (> 2005)
UNIVERSITÉ DES SCIENCES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES
Professeur de marketing / Professor of marketing (2002-2006)
UNIVERSITÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Professeur de marketing international / Professor of international marketing (1998-2002)

Last revised : 20152404